Orban Christelike begingsel Privaat Laerskool Melville JohannesburgKom reis saam deur ons kuberruimte en ontdek Orban Privaat Laerskool, ‘n Christelik gebaseerde, parallelmedium laerskool en kleuterskool, wat kinders van een jaar tot en met Graad 7 verwelkom.

Orban Privaat Laerskool en kleuterskool lê aan die voet van die Melville-koppies en is binne die voergebied van Northcliff, Fairland, Berario, Auckland Park, Emmarentia, Cresta, Greenside, Linden, Florida, Parktown, Victory Park, Westdene en omringende woongebiede.

By Orban Privaat Laerskool en kleuterskool streef ons na ‘n omgewing van akademiese uitnemendheid. Ons beywer ons vir gesondge emosionele ontwikkeling en ‘n warm familie-atmosfeer, waar respek, meelewing en eerlikheid kernbeginsels is. Blootstelling aan kuns, musiek en drama is uiters belangrik vir die gebalanseerde en volronde ontwikkeling van jong kinders, veral gedurende hierdie vormende jare.

Ons wy ons toe aan uitsonderlike onderwysstandaarde regdeur al die vlakke van onderrig by die laerskool en kleuterskool. Orban Privaat Laerskool se onderwysers word met sorg gekies om te voldoen aan die nodige kwalifikasies én ondervinding in hul spesifieke areas van onderrig. Die aantal leerders in elke afsonderlike klas oorskry nie 20 nie, wat verseker dat ons kinders te alle tye die beste aandag en ondersteuning kry.

By Orban Privaat Laerskool is dit ons begeerte om ons leerders toe te rus met ‘n erfenis wat vir hulle ‘n helder lig op hul unieke lewenspad vorentoe sal wees!